דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר

מאמרים

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25) , התשחוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25) , התש"ע-2009
  ינואר 2010 5.11.95     סוכנים יקרים!     חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25) , התש"ע-2009     לתשומת לבכם כי בחוק פיצויי פיטורים בוצע תיקון – למעשה תוספת – תיקון מס' 25 התש"ע – 20...
עיקרי תיקון מס' 3עיקרי תיקון מס' 3
 1.  שינוי בתנאי הזכאות למשיכת כספים מקופות גמל לתגמולים לעצמאים     (תיקון לתקנה 38א' לתקנות מס כנסה  ערכי פדיון בגין כספים  ערכי פדיון בגין כספים שיופקדו החל מ-01.01.2006 יהיו ניתנים למשיכה רק בהגיע המבוטח לגיל 60 ...
קביעת ההכנסה שממנה יכול עמית להפריש בעצמו לקופקביעת ההכנסה שממנה יכול עמית להפריש בעצמו לקופ"ג
שכירים קביעת ההכנסה של שכיר ממנה יכול העמית להפריש בעצמו לקופ"ג.   שלב א' – סה"כ השכר השנתי או החודשי במגבלת התקרות כלומר                 לא יותר משכר ...
תיקון לחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) התשסתיקון לחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005.
הכנסת אישרה ביום רביעי האחרון (23.1.2008) בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005. התיקון יהיה בתוקף החל  מ-1.1.2008. התיקון היה  אמור להתבצע בשנת 2010 והוחלט להקדימו.   התיקון ממשיך את המ...
עולם פנסיוני חדשעולם פנסיוני חדש
מעסיק יקר, השינויים התכופים בענף הביטוח הפנסיוני ממשיכים ובגדול. חקיקה בתאריך 23/1/2008 חוקקה הכנסת את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3) התשס"ח 2008 . חוק זה מגדיר עולם פנסיוני חדש החל מתאריך 1.1.2008. להלן הסעיפים העיקריי...
ניוד החסכון הפנסיוניניוד החסכון הפנסיוני
ב- 18 פברואר 2008 אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות לניוד חסכון פנסיוני, המסדירות מעבר של מוצרי חסכון פנסיוני בין קופות גמל, תכניות ביטוח חיים/מנהלים וקרנות פנסיה. תקנות הניוד מהוות אבן דרך חשובה בשוק החסכון הפנסיוני והן תאפשרנה לעמיתים בכל סוגי תוכניות ה...
הסכם קיבוצי חדש – פנסית חובה לשכיריםהסכם קיבוצי חדש – פנסית חובה לשכירים
נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ראשי התעשיינים לבין יו"ר ההסתדרות .! ההסכם נכנס לתוקף ב-1.1.08. ההסכם יחול על כל המעסיקים אם יחתם צו הרחבה. ההסכם ניתן לכל העובדים השכירים במשרה מלאה או חלקית שאין להם כיום הסדר פנסיה אחר. לעובד שיש הסדר פנסיה טוב יותר אי...
מילון מונחים כלכלייםמילון מונחים כלכליים
1.אג"ח מסוג "שחר": אגרת חוב לא צמודה המונפקת ע"י בנק ישראל לתקופה של שנתיים עד 10 שנים. מחזיק אגרת חוב כזאת מקבל ריבית שקלית שנקבעה מראש מדי שנה. 2.אג"ח מסוג "גילון": אגרת חוב המונפקת ע"י בנק ישראל הנושאת ריבית משת...
כיצד מחשבים קיצבת זיקנה בקרנות כיצד מחשבים קיצבת זיקנה בקרנות "פנסיה וותיקות שבהסדר" במצבים של דחיית/הקדמת פרישה
להלן תשובה לשאלה חוזרת ונשאלת: השאלה: כיצד מחשבים קצבת זקנה, בדחיית פרישה ובהקדמת פרישה, בקרנות פנסיה ותיקות שבהסדר? תשובה: מבוטח בקרן פנסיה  ותיקה שבהסדר יכול לדחות את פרישתו לפנסיה. קרי, לצאת לפנסיה לאחר שהגיע לגיל קצבת זקנה, או להקדים פרישתו ל...
זכיות הניתנות לעובד מכח הסכם קיבוצי עם הגיעו לגילזכיות הניתנות לעובד מכח הסכם קיבוצי עם הגיעו לגיל
בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, נדרש בחודש ינואר 2009 לשאלה: - האם זכויות לתנאים סוציאליים שהוקנו לעובד מכח הסכם קיבוצי, או צו הרחבה, שהגדירו את גיל הפרישה של העובד כגיל 65 שנה – כפי שהיה גיל הפרישה הרשמי עד להעלאתו לגיל 67 בשנת 2004 – חיי...
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישוםחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
ביום 23.7.2009, פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (2009 ו-2010), התשס"ט – 2009. במסגרת החקיקה הנ"ל תוקנו בין היתר מספר חוקים בתחום דיני עבודה, מס הכנסה וביטוח לאומי. תחילתם של חוקים אלו ביום 1...
כדאיות משיכת דיבידנד – בשנת 2009כדאיות משיכת דיבידנד – בשנת 2009
בעקבות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010         מס חברות                         ...
חוק ההסדרים לשנים 2009 – 2010חוק ההסדרים לשנים 2009 – 2010
הפחתת שעורי המס על יחידים להלן טבלה המציגה את שעור מס ההכנסה בהתאם למדרגות מס ההכנסה השולי בכל אחת מהמדרגות   סכום ההכנסה המצב כיום בשנת ...
תוכניות הדור החדש בשנת 2009תוכניות הדור החדש בשנת 2009
תוכנית הדור החדש בשנת 2009 לחברות : מנורה, מגדל, פניקס, כלל, הראל.   תוכניות הדור החדש בשנת 2009 מנורה תוכניות הדור ה...
ביטוח פנסיוני מקיף במשקביטוח פנסיוני מקיף במשק
*חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי הרחבה- ("הסדרים מיטיבים") מעודכן ליום 25.11.2009       הענף ...
פנסיית חובה לעצמאיםפנסיית חובה לעצמאים
המפקח על שוק ההון ביטוח וחסכון יכריז בתאריך 30 נובמבר 2009 על הסדר פנסיית חובה לעצמאים. לצורך כך תכונס מסיבת עיתונאים בהשתתפות שר האוצר, סגנו, נשיא התאחדות המלאכה והתעשיה ונשיא "להב". פנסיית החובה לעצמאים תופעל מראשית שנת 2011, ותחול על עצמאים...
ריכוז עיקרי  השינויים במיסוי פנסיוני וקופות גמל בעקבותריכוז עיקרי השינויים במיסוי פנסיוני וקופות גמל בעקבות
השינויים שנערכו בעקבות תיקונים אלה מתמקדים בשני תחומים: 1. ניכוי וזיכוי בגין הפקדות בקופות גמל בשנים 2006 ו-2007 ואילך, אשר לציבור חוסכים מסויים גבוהות באופן ניכר מהטבות המס שהיו בתוקף ערב התיקונים. בתוך כך, הטבות המס הניתנות ל-"עמית מוטב"...
ביטוח פינסיוני מקיף במשקביטוח פינסיוני מקיף במשק
  ביטוח פינסיוני מקיף במשק
קופת הגמל וקרנות ההשתלמות מי עבר לאוקופת הגמל וקרנות ההשתלמות מי עבר לאו
 
הפרשות לבעל שליטה שהכנסתו מעורבת שכר + דיווידנדהפרשות לבעל שליטה שהכנסתו מעורבת שכר + דיווידנד
סוכנים יקרים,     הפרשות לבעל שליטה שהכנסתו מעורבת שכר + דיווידנד     לאחרונה בעקבות מסמך של צביקה משבנק ואימות הנושא עם קובי יטח הסתבר כי ניתן להפריש לתנאים סוציאליים בגין הכנסה מדיווידנד כעמית עצמאי בהתאם  לתקנות המס של עמ...
תשואות למסמך הנמקהתשואות למסמך הנמקה
 מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית, תשואות למסמך הנמקה. נימוקים למסמך הנמקה                             ...