דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← עולם פנסיוני חדש

עולם פנסיוני חדש

מעסיק יקר,

השינויים התכופים בענף הביטוח הפנסיוני ממשיכים ובגדול.

חקיקה
בתאריך 23/1/2008 חוקקה הכנסת את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3) התשס"ח 2008 .
חוק זה מגדיר עולם פנסיוני חדש החל מתאריך 1.1.2008.
להלן הסעיפים העיקריים:

כל התוכניות הפנסיוניות יהיו ב-2 מסלולים:
א. תוכנית קצבה משלמת: זוהי תוכנית שהמבוטח יצבור בה את כספו ובעת הפרישה יוכל לבחור בין קבלת הכסף בתשלום חד-פעמי או כפנסיה לכל החיים. דרכי המשיכה האפשריות יפורטו בהמשך.
ב. תוכנית קצבה לא משלמת: זוהי תוכנית שהמבוטח יצבור בה את כספו ובעת הפרישה יוכל לקבל את הכסף רק בתשלום חד-פעמי.

דרכי המשיכה האפשריות מכל הסכום שנצבר מ-2 סוגי התוכניות:
המבוטח יהיה חייב למשוך סכום ראשוני נתון כפנסיה חודשית בסך של 3,850 ₪. אם יוותרו למבוטח סכומים נוספים הוא יוכל לבחור בין משיכה הונית, בסכום חד-פעמי, לבין משיכה כפנסיה . רובד הפנסיה הראשון הנ"ל מוגדר כפנסיית מטרה פטורה ממס. פנסיה נוספת פטורה ממס תיהיה בשעור 35% מקיצבה המגיעה עד סך 7,200 ₪. כלומר, יהיו שני סכומי פנסיה פטורים ממס, הראשונה 3,850 ₪ והשניה עד 2,520 ₪ (35%X7,200). סכומי פנסיה נוספים יהיו חייבים במס בהתאם למדרגות המס.

מס הכנסה
מבחינת מס הכנסה, יהיה להסדר הפנסיוני החדש משמעויות מרחיקות לכת.
בהפקדות השוטפות:
לא יהיה הבדל בין 2 סוגי התוכניות ולכן אין אין צורך לזקוף הכנסה לעובד שמפרישים בעבורו מסלול הון או קיצבה עד תיקרה בסך 2,299 ₪ בחודש.
הזיכוי לעובד יהיה לפי 35% מתקרת הכנסה מזכה. (כיום שכר חודשי בסך 7,400 ₪). סכום תקרת
שכר של העובד שלגביו תוכר ההוצאה למעביד, הוא 4 פעמים שכר ממוצא במשק, כיום 30,652 ₪.

ביציאה מהתוכנית, בעת הפרישה:
המשיכות יהיו כפופות לחוקי מס, שלפי כוונת החקיקה לא יתנו יתרון למסלול כלשהו.
משיכה שלא לפי התקנות תחויב במס גבוה.

תוכניות קיימות
תנאי התוכניות הקיימות לא משתנים.
חוקי המס פועלים לפי מועד ההפקדה ולא לפי מועד פתיחת התוכנית.

לדעתנו, ברוב המקרים תהיה לתוכנית קיימת וותיקה, יתרון על פני תוכנית חדשה. אנו ממליצים לא לעשות שינוי בתוכניות קיימות, אלא לאחר בדיקה מקיפה ע"י מומחה ובחינה של כל החלופות.

התוכנית הפנסיונית הינה בדרך כלל התכנית הפיננסית הגדולה ביותר שיש לו לאדם, ואין לעשות בה שינויים פזיזים העלולים לגרום להפסדים כבדים.

קופה מרכזית לפיצויים
כל הקופות המרכזיות לפיצויים ייסגרו להפקדות חדשות באופן מיידי.
מפעל שיש לו קופה מרכזית לפיצויים יוכל להפקיד, לאותם עובדים, עד שנת 2011. בשנת 2011 יסגרו להפקדה גם קופות אלה.

פנסיית חובה
לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל מתחילת שנת 2008 חייבים כל המעבידים בפנסיית חובה לעובדיהם.
תאריך קובע:  החל מ-1.1.2008.
תחולה:           הצו חל על כל המעבידים ועל כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני אחר.
                        נשים מעל גיל 20, גברים מעל גיל 21.
מתי:               תקופת ההמתנה בשנת 2008, היא 9 חודשים מיום תחילת העבודה.
                       המשמעות: כל עובד חייב להיות מבוטח לאחר 9 חודשי עבודה גם אם התחיל לעבוד
                       לפני שנת 2008.
כמה כמה:      השכר המבוטח: השכר בפועל עד לגובה השכר המוצע במשק. (כיום             ₪)
                       להלן שיעורי ההפרשות:

 

השנה

פיצוים

תגמולי מעביד

עובד

סה"כ

2008

8.833%

0.833%

0.833%

2.50%

2009

1.666%

1.666%

1.666%

5.00%

2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

2011

3.333%

3.333%

3.333%

10.0%

2012

4.166%

4.166%

4.166%

12.5%

2013

5%

5%

5%

15%

 מעסקים הרוצים לצרף עובדים לקרן פנסיה במודל שנקבע בצו ההרחבה, בהפרשות המינימאליות כפי שנקבעו, ינהגו כלהלן: יפנו אלי ויקבלו למילוי טופס פשוט וקצר. וכן הסכם הצטרפות העובד והמעסיק יחתמו על הטופס הנ"ל.

הטפסים  יוחזרו אלי במייל, פקס ואני אדאג לפתיחת מספר עמית בקרן הפנסיה ולמשלוח אישור הצטרפות לקרן הפנסיה, אליך המעסיק ולביתו של העובד.

המעסיק יעביר מידי חודש, עם הכספים של שאר העובדים בארגון, ובאותו אופן, את כספי הפיצויים והתגמולים, ע"פ האחוזים שנקבעו בצו ההרחבה (ראה טבלה).


לשרותך תמיד!

בכבוד רב,
 
                                                                             אגוז סוכנויות ביטוח (1987) בע"מ