דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25) , התש"ע-2009

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25) , התש"ע-2009

 

ינואר 2010

5.11.95

 

 

סוכנים יקרים!

 

 

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25) , התש"ע-2009

 

 

לתשומת לבכם כי בחוק פיצויי פיטורים בוצע תיקון – למעשה תוספת – תיקון

מס' 25 התש"ע – 2009 :

 

ביום 31.12.2009 פורסם ברשומות חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25),

התש"ע-2009מ(להלן: - "התיקון לחוק").

 

המצב שהיה לפני התיקון:

בהתאם לסעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, עובד שפוטר או התפטר,

ושב ולעבוד אצל מעבידו לאחר תקופת נתק שלא עלתה על 3 חודשים -  חושבה תקופת עבודתו שטרם פיטוריו או התפטרותו, כוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורים עתידי. כלומר, אם חזר לעבוד אצל מעסיקו בפרק זמן שלא עלה על 3 חודשים אזי בעת חישוב הפיצויים בעתיד תילקח בחשבון גם תקופת עבודתו הראשונה.

 

 

המצב החדש שלאחר התיקון:

על פי התיקון לחוק, הוארכה תקופת הנתק  משלושה חודשים לשישה חודשים, כך שלעניין זכאות לפיצויי פיטורים, יראו כרציפות בעבודה גם הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד מעביד, שאינה עולה על שישה חודשים. כלומר, רק אחרי נתק של 6 חודשים בין העובד למעביד לא יהיה המעביד חייב בפיצויים בגין התקופה שקדמה לנתק.

 

 

 

בהצלחה,

 

                     שלמה מחוזאי