דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← תשואות למסמך הנמקה

תשואות למסמך הנמקה

 מיטבית - עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית, תשואות למסמך הנמקה.

נימוקים למסמך הנמקה                                                    06/01/2010

מטרת החיסכון

1.       הבטחת חיסכון לקצבת זיקנה

2.       הבטחת הכנסה במקרה של נכות מוקדמת

3.       הבטחת קצבת שארים

4.       סכום ח"פ במקרה מוות

  

מצבי הכלכלי

 

1.       איני יודע

2.       איני מוכן למסור מיע

3.       עודף הוצאות על הכנסות

4.       עודף הכנסות על הוצאות

5.       איזון בין הוצאות להכנסות

 

חיסכון קיים

 

1.       איני מעוניין לפרט

2.       אין חיסכון קיים

3.       פרוט החסכונות הוצג באמצעות דו"ח ואין מוצרים אחרים

4.       פרוט החסכונות הוצג באמצעות דו"ח ויש מוצרים אחרים.

 

פרטים נוספים רלוונטיים

 

1.       שינוי עתידי בשכר

2.       הכנסות או הוצאות צפויות בקרוב

3.       שינוי צפוי במצב המשפחתי

4.       שינוי במצב הבריאותי

5.       הורים נתמכים

 

נימוקים לבחירת הגוף המוסדי.

 

1.  מסלולי השקעות מגוונים בפרופיל

2.  ניתן לנייד הכסף בין מסלולים ללא עלויות

3.  מקדם קיצבה מובטח

9.  נסיון עבר בתשואות.

10. איכות השירות.

11. חברה גדולה ויציבה.

12. ריכוז תיק לקוח אצל יצרן אחד

13. העדפת הלקוח

14. גודל הקופה

15. מוניטין החברה המנהלת

16. שקיפות וזמינות מידע

17. הסיכון ליחידת תשואה (מדד שארפ)

18. שרות החברה למנהל ההסדר

19. התשואה שהשיג היצרן בשלוש השנים האחרונות

20 מדיניות השקעה ורסטילית המבוססת על מגוון אפיקי השקעה

21. סל מוצרים נלוה

22. חברה וותיקה ,יציבה ומובילה בתחום הביטוח

23. החברה נותנת הטבות ייחודיות לעובדי המפעל כחלק מתנאי ההתקשרות

24. עוצמת האירגון אצל היצרן נובעת מעוצמת גודלו של המעסיק  אצל המבטח ו/או הסוכן.

25.ריכוז ככל שניתן את תיק הלקוח אצל יצרן אחד.

26. הנחייה מפורשת של יועץ ביטוחי.

27. גודלה של קרן הפנסיה , מיטבית –עתודות, התפסת כאחת הקרנות המובילות עפ"י פרסום  
      בחברת  דרוג אובייקטיבית

 

סוג המוצר – קל"מ

 

1.       יכול להוסיף שיחרור

2.       תכנית המשך בפרישה.

3.       יכולת להוון בגיל פרישה

4.       פקטור קצבה מובטח בפרישה.

 

סוג המוצר – קצבה משלמת

 

1.       מקדם קצבה מובטח

2.       חיתום מול תקופת אכשרה

3.       הנחיית יועץ ביטוחי.

4.       השארת כספי פיצויים בקופה ללא הפיכתם לסגורים לגיל פרישה כקצבה.

5.       גובה דמי ניהול מצבירה

6.       העדפת סכום ח"פ על פני קצבה  למקרה מוות.

7.       קיומו של תקנון – ערבות הדדית

8.       חוזה מובטח ולא תקנון

9.       מענה על צורך בפיזור סיכונים

10.   העדר סיבסוד צולב.

11.   אי גביית דמי ניהול מההפקדות השוטפות

12.   העדר כיסוי ביטוחי

13.   מצב אישי (רווק).

14.   מצב רפואי (לפנסיה)

15.   מסלולי השקעה מגוונים.

 

סוג המוצר – קרן פנסיה

 

1.       העדפה אישית

2.       המוטבים יקבלו קצבה חודשית ולא סכום ח"פ.

3.       עלות זולה של כיסויים ביטוחיים

4.       אפשרות לביטוח של א.כ.ע כדי 75% מהשכר בגילאים מבוגרים.

5.       אין הצהרת בריאות או הצהרת בריאות מקוצרת.

6.       אין תוספות רפואית לכיסויים הביטוחיים.

7.       הנחיית יועץ ביטוחי.

8.       דמי ניהול מפרמיה וצבירה נמוכים

9.       אג"ח מיועד לחלק מהצבירה

10.   מקדם קצבה נוכחי נמוך יותר.

11.   מצב רפואי מכוסה לאחר תקופת אכשרה.

 

סוג מוצר – שילוב ביטוח וקרן פנסיה

 

1.       העדפה אישית

2.       הנחיה של יועץ ביטוחי.

3.       קצבת שארים +סכום ח"פ

4.       הסכמי עבודה / צווי הרחבה מחייבים

5.       פיזור סיכון

6.       אפשרות להחלטה מהיכן לבצע היוון בגיל פרישה

7.       אין עלויות נוספות בכיסוי ביטוחי

8.       מגבלת הפקדת שכר (עד פעמיים שכר ממוצע במשק)

9.       המשך תכנית ביטוח טובה מחד ורצון בקרן פנסיה מאידך

10.   פיזור סיכוני תשואה

11.   שילוב של קביעת מוטבים בביטוח ושארים בקרן  הפנסיה.