דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← קביעת ההכנסה שממנה יכול עמית להפריש בעצמו לקופ"ג

קביעת ההכנסה שממנה יכול עמית להפריש בעצמו לקופ"ג

שכירים


קביעת ההכנסה של שכיר ממנה יכול העמית להפריש בעצמו לקופ"ג.

 

שלב א' – סה"כ השכר השנתי או החודשי במגבלת התקרות כלומר

                לא יותר משכר שנתי 364,800 ₪ חודשי 30,400 ₪

 

שלב ב' – משכר זה יש לנכות תחילה את השכר שבגינו המעביד מפריש

               הפרשות בפועל לגמל עבור העובד, או את השכר המוגדר

               בפנסיה תקציבית בהסכם קיבוצי ו/או בצו הרחבה כשכר עם

               זכויות, כדלהלן:

          

1.      אם הפרשות המעביד והעובד לרבות הפרשת המעביד לפיצויים הינם לפנסיה ו/או לקופ"ג לקיצבה בגובה הרובד הראשון הנדרש לפחות (16% משמ"ב) אזי העובד השכיר הינו "עמית מוטב". 

                  

   2.  אם הפרשות המעביד להון, יהיה העמית שיפריש בעצמו לקופ"ג אישית,

     "עמית יחיד" או "עמית מוטב", בהתאם לגובה ההפרשה שיפריש בעצמו

    מההכנסה/שכר המוכרים להפרשה.   

 

שלב ג' – השכר הנותר אך לא יותר מ-7,800 בחודש הוא השכר ממנו ניתן להפריש.

 

הכלל הקובע למציאת ההכנסה הנוספת ממנה ניתן להפריש הינו סכום ההכנסה

הנוספת המתקבל מהנ"ל שאינו עולה על 7,800 ₪ לחודש לאחר  שנוכתה ההכנסה המובטחת ע"י המעביד. אם ההכנסה המובטחת הינה 30,400 ₪ או יותר אין רובד הכנסה נוספת להפרשות לסעיף 47 ב'2 לשכיר.

 

הפרשות לסעיף 47 ב'2 ול-45א' – שכיר שהוא עמית יחיד זכאי להפריש משכר זה 5% לניכוי. הטבת המס לזיכוי תינתן להפרשה בשיעור 5% מתיקרת ההכנסה המזכה הכוללת גם את הפרשת העובד מנגד להפרשות המעביד.

שכיר שהוא עמית מוטב זכאי להפריש ללא מגבלות 5% לניכוי ו-5% נוספים לזיכוי בקופ"ג הונית או 11% לניכוי ו-5% לזיכוי נוסף בקופ"ג לקיצבה.

 

דוגמא: הכנסה מעבודה 400,000 ₪ לשנה, הכנסה מבוטחת 300,000 ₪ לשנה.

הכנסה שאינה מבוטחת 100,000 ₪ לשנה.

הניכוי לסעיף 47(ב)(2).

הנמוך מבין  6,400 ₪ = 93,600 – 100,000 ₪ (הכנסה לא מבוטחת).

לבין 45,600  = 300,000 – 345,600 ₪ הכנסה מבוטחת .

כלומר ההכנסה השנתית שבגינה ניתן להפריש כביכול הינה 6,400 ₪ (533.34 ₪ לחודש).

  

עצמאים


רובד ההפרשה הראשון לילידי 1961 ומעלה חייב להיות בקופ"ג לקיצבה בשעור 16% משמ"ב. בשנת 2007 90% ב-2008 95%, ב-2009 ואילך 100%.

 

שעור ההפרשות המוכרות לעצמאי:

 

לקופ"ג לקיצבה 16% (מהם 11% לניכוי, 5% לזיכוי). מתקרת הכנסה מיירבית

בסך 15,856 ₪ בממוצע לחודש כלומר, 190,272 ₪ בשנה. כתוצאה מכך הפרמיה השנתית בגינה יש הטבות מס, הינה בשנת 2009 30,444 ₪.