דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← הפרשות לבעל שליטה שהכנסתו מעורבת שכר + דיווידנד

הפרשות לבעל שליטה שהכנסתו מעורבת שכר + דיווידנד

סוכנים יקרים,

 

 

הפרשות לבעל שליטה שהכנסתו מעורבת שכר + דיווידנד

 

 

לאחרונה בעקבות מסמך של צביקה משבנק ואימות הנושא עם קובי יטח הסתבר כי ניתן להפריש לתנאים סוציאליים בגין הכנסה מדיווידנד כעמית עצמאי בהתאם  לתקנות המס של עמית עצמאי בקופת גמל. כלומר, עמית יחיד או עמית מוטב עצמאי.

 

להלן אדגים כיצד ניתן לנצל דיווידנד מיירבי ושכר נדרש על מנת להפריש הפרשה מכסימלית לתנאים סוציאליים המנצלים את הטבות המס הגבוהות ביותר ואת החסכון במס כתוצאה ממשיכת דיווידנד במקום שכר כדלקמן:

 

ההכנסה החודשית הממוצעת לכאורה מדיווידנד שממנה ניתן להפריש כ"עמית מוטב" עצמאי, הינה 15,856 ₪ - (כלומר, דיווידנד שנתי של 190,272 ₪) – מסכום זה ההפרשה הממוצעת החודשית הינה בשעור 16% מהם 11% לניכוי ו-5% לזיכוי.

 

בנוסף הפרשה לבעל שליטה מתקרת מענק פרישה פטור בסך 10,985 ₪ שהם פרמיה חודשית נוספת בסך 915 ₪. על בסיס הפרשת החברה בשעור 15.83% 8.33% פיצויים + 7.5% לגמל, השכר המנוצל הינו בסה"כ 5,778 ₪.

 

מכאן שניתן להוסיף הפרשה בגין שכר נוסף עד תקרת סעיף 3 (ה)(3).

השכר הנוסף הינו 10,078 ₪.

סה"כ מסתכמים השכר והדיווידנד ל-31,712 ₪ (תקרת סעיף 3(ה)(3).

 

להלן פירוט:

 

שכר/הכנסה

הפרשה

רובד הכנסה ו/או שכר מנוצלים

א

10,985

915 ₪

המהווים 15.83% מרובד שכר מנוצל

5,778

ב

10,078

שעור הפרשה 7.5%

756 ₪

10,078

ג

דיווידנד 15,856 בממוצע ₪ לחודש

16% כעמית מוטב עצמאי 2,537 ₪

הכנסה מדיוודינד 15,856

ד

 

         --

  

5% כנגד הפרשת החברה 1,114 ₪ (5% משכר של 22,280 ₪)

 

 

סה"כ

 

לכאורה 36,919 ₪

 

5,322 ₪

הכנסה ו/או שכר מנוצלים בפועל 31,712 ₪ תקרת סעיף 3(ה)(3)

 

   

הפרמיה השנתית (התפוקה ברוטו) הינה 63,864 ₪.

 

האופציה הנ"ל הינה הטובה ביותר לניצול כל הטבות המס וחסכון במס הכנסה כתוצאה מדיווידנד לבעל שליטה.

  

 

 ב ה צ ל ח ה,

 

שלמה מחוזאי