דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← פנסיית חובה לעצמאים

פנסיית חובה לעצמאים

המפקח על שוק ההון ביטוח וחסכון יכריז בתאריך 30 נובמבר 2009 על הסדר פנסיית חובה לעצמאים.

לצורך כך תכונס מסיבת עיתונאים בהשתתפות שר האוצר, סגנו, נשיא התאחדות המלאכה והתעשיה ונשיא "להב".

פנסיית החובה לעצמאים תופעל מראשית שנת 2011, ותחול על עצמאים בגילאי 21 עד 60 שנה ולא תיכלול את מי שכבר הגיע לפנסיית מינימום בגובה שכר מינימום (כ-3,850 ₪)

עם כניסת ההסדר לתוקף, יחוייב כל עצמאי שגובה הכנסתו היא לפחות מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד הכנסה בגובה השכר הממוצע במשק, להפריש הפרשה חודשית או שנתית בשעור 10% מההכנסה הנ"ל. החובה להפרשות תתחיל באופן מדורג עד שתגיע לשעור המלא של 10% בשנת 2015.

פנסיית החובה הנ"ל איננה משנה את תקנות קופות הגמל וסעיפי המס הנוכחיים. כלומר, ההפרשה לפנסיית החובה תהיה ההפרשה הנדרשת המינימלית שכל עצמאי יחוייב בה.

להזכירכם, שעצמאי שהכנסתו השנתית הינה 187,200 ₪, זכאי להפריש כ"עמית מוטב" סך שנתי לקופת גמל משלמת קיצבה בשיעור 16% מההכנסה הנ"ל, דהיינו 29,952 ₪ עד תום שנת הכספים 2009.

כמו כן, תקרת ההכנסה להפרשות עצמאי לקרן השתלמות בשנת המס 2009 הינה 234,000 ₪. שעור ההפרשה לקרן השתלמות של עצמאי הינה 7%, קרי הפרשה שנתית מיירבית לקרן השתלמות בסך 16,380 ₪.


בהצלחה,

                    שלמה מחוזאי