דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← ביטוח פנסיוני מקיף במשק

ביטוח פנסיוני מקיף במשק


*חובת ביטוח פנסיוני מכח צווי הרחבה- ("הסדרים מיטיבים")

מעודכן ליום 25.11.2009

 

 

 

הענף

פרסום ברשומות

תחולה

שיעורי התשלומים

הערות

 

 

1

 

בנייה

 

ועבודות ציבוריות

 

י"פ 4760 התשנ"ט

עמ' 3452

כל העובדים בענף הבנייה והעבודות הציבוריות החל

מיום  31/3/1995

קרן פנסיה

מעסיק   12% (פיצויים+תגמולים)

עובד    5.5% (תגמולים)

 

השכר המבוטח הוא השכר התעריפי ותוספות כפי שהוגדר בצו הרחבה

2

בתי קולנוע

י"פ 5332 התשס"ח עמוד 83

כל עובד קבוע בענף הקולנוע החל מיום 31.8.2004.

קרן פנסיה – מעסיק – 12% (6% פיצויים + 6% תגמולים). עובד – 5.5%.

ביטוח מנהלים – מעסיק – 13.33% (8.33% פיצויים + 6% תגמולים). עובד – 5% (תגמולים)

 

תקופת הזמניות תהיה בת 18 חודשים

 

 

 

3

 

 

הובלה

י"פ 5663 התשס"ז

עמ' 2696

 

נהגי רכב משא להובלת מטענים שמשקלו עולה על 4 טון, המועסקים בחברות הובלה.

החל מיום 13/5/2007.

 קרן פנסיה       

מעסיק  12% (פיצויים+תגמולים)      

מעסיק  2.33% (השלמת פיצויים)

מעסיק  2.45% ביטוח מחלה + א.כ.ע יחסוקי (נהג משאית)

 

או

 

ביטוח מנהלים

מעסיק - 13.33%  + עד  2.5%  (אכ"ע עיסוקי – נהג משאית)                   

עובד    5%

הבסיס לעניין הפרשת דמי גמולים- 150% מהשכר המשולב כמפורט בטבלת השכר בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הענף

פרסום ברשומות

תחולה

שיעורי התשלומים

הערות

4

 

 

חברות כח אדם

 

 

י"פ 5326 התשס"ד 1/9/2004 עמ' 3872

עובדי חברות כח אדם בסקטור העסקי בלבד. בסקטור הציבורי חלה חובת השוואת תנאים.

מיום 2/8/2004.

קרן פנסיה

מעסיק 12% (פיצויים+תגמולים)

עובד   5.5% (תגמולים)

- בתום תשעה חודשי עבודה

- עובד שהתקבל לעבודה ויש לו תוכנית ביטוח- בתום 3 חודשי עבודה.

- עד תחילת הביטוח בקרן הפנסיה יש לרכוש ביטוח למקרה פטירה על סך 100,000 ₪. למקרה של אכ"ע הבטחת פיצוי, בשיעור 50% מהשכר

 

 

 

 

 

 

 

5

 

חקלאות

 

 

י"פ 4965 התשס"א

עמ' 1759

כל העובדים בענפי החקלאות, האריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות.

החל מיום 14/1/2001.

עובד זמני או בנסיון      *עובדים קבועים,

פנסיית יסוד                    חודשיים ועונתיים              

מעסיק 6% (תגמולים)    יווסף מרכיב  הפיצויים

                                  בשיעור 4.5%.

עובד  5.5% (תגמולים)

 על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים אם לא הופרש בעבר: ב 2008 – 0.833%; השיעור גדל בהדרגה עד 5% בשנת 2013.

 

 

6

 

 

יהלומים

 

י"פ 5905 התשס"ט 22.1.09 עמ' 1924

כל עובד המועסק בתעשיית היהלומים

קרן פנסיה

מעסיק   13.5% (6% פיצויים+7.5% תגמולים)

עובד    7% (תגמולים)

ביטוח מנהלים (שיעור כולל 22.83%)

מעסיק – 15.83% (8.33% פיצויים + 7.5% תגמולים). עובד – 7% (תגמולים)

1) תשלומי המעסיק לביטוח מנהלים כוללים תשלום למקרה של אובדן כושר עבודה.

2) מעסיק המשלם לקרן פנסיה 6% פיצויים, יפקיד מדי חודש עוד 2.33% לקופת פיצויים.

 

 

 

 

 

 

הענף

פרסום ברשומות

תחולה

שיעורי התשלומים

הערות

 

    7

 

 

 

 

מוסכים

 

י"פ 4364 התשנ"ו עמ' 1006

כל העובדים במוסכים החל מיום  24/12/1995

קרן פנסיה- יסוד או מקיפה.

מעסיק   6% (תגמולים) 

 עובד    5.5% (תגמולים)

*קרן פנסיה מקיפה תוספת 6% פיצויים.

 

 

המעסיק רשאי לקבוע אם לבטח בקרן יסוד או מקיפה.

 

 

8

 

מורי דרך מוסמכים

י"פ 5935 התשס"ט עמ' 3080

מורי דרך בעלי רשיון תקף להדרכה בתיירות

החל מיום 26/5/1999

מעסיק   8.33% (פיצויים)

מעסיק   5% (תגמולים)

עובד      5% (תגמולים)

 

 

בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל

 

9

 

 

 

נקיון ותחזוקה

 

י"פ 2574 התש"ם

עמ' 189

כל העובדים בנקיון ותחזוקה אצל מעבידים במפעלי נקיון ותחזוקה החל מיום 1/11/1979

מעסיק   6% (תגמולים)

מעסיק   8.33% (פיצויים)

בגוף הצו לא נקבעה השתתפות העובד בתוכנית הפנסיה

 

 

 

10

 

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה

מלאכה ותעשייה זעירה (מסגרת)

י"פ 5332 התשס"א 27.9.2004 עמ' 86

העובדים בענפי מתכת חשמל, אלקטרוניקה, פלסטיקה, צורפות, זכוכית ועוד, המעסיקים עד 20 עובדים , בצו מפורטים הענפים עליהם יחול הצו, כ 50 במספר. החל מיום 27/9/2004.

 

 

 

         קרן פנסיה           השכר

מעסיק   12%          משולב ופרמיות

עובד     5.5%           מדודות עד -  30% מהשכר  

 

                        

*הסדר ביטוח חלופי

מעסיק 14.33%        משולב ופרמיות

 עובד – עד 5.5%      מדודות עד -  30% מהשכר

 

*הצו מחייב כי בביטוח החילופי (ביטוח מנהלים) יובטח תשלום למקרה של מוות ונכות.   

 

 

 

 

 

 

 

לא יחול על עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.

      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

הענף

פרסום ברשומות

תחולה

שיעורי התשלומים

 

הערות

11

 

 

מסחר

סיטונאי ושירותים

 

 

י"פ 2412 התשל"ח עמ' 1161

 

עובדים אצל מעבידים בענפי היבוא היצוא והמסחר בסיטונות בשירותים ובענפים שפורטו בצו (כ 240 ענפים) החל מיום 13/5/1984.

לקופת גמל לתגמולים

מעסיק  5% (תגמולים)

עובד     5% (תגמולים)

לקרן פנסיה

מעסיק – 6% (תגמולים)

עובד – 5.5% (תגמולים).

עלפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש להוסיף רכיב פיצויים:

2008 – 0.833% השיעור עולה בהדרגה עד 5% בשנת 2013

(1) הצו חל על מעסיקים במחוזות תל אביב והמרכז בלבד, עד נתניה כולל.

(2) בי"פ 3672 התשמ"ט מיום 25.6.1989, עמ' 3411 הוגדלו שיעורי התשלומים. עד מועד זה היו תשלומי העובד והמעסיק 5% כל אחד.

12

שמירה ואבטחה

 

 

י"פ 5977 תשס"ט

עמ' 4936

 

על כל העובדים והמעבידים בענף השמירה והאבטחה

לאחר 6 חודשי עבודה.

עובד עם הסדר קיים – לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית לתחילת העבודה

 

לפנסיה: מעסיק   6%  (תגמולים)

              מעסיק   לפיצויים – 2009 – 1.68%;2010 – 2.5%; 2011 – 3.34%;

 2012 – 4.18%;

2013 – 5%; 2014 – 6%.

עובד     5.5% (תגמולים)

עובד שיתקבל עם הסדר פנסיוני קיים ומיטיב יהיה זכאי להפרשות  על פי ההסדר המיטיב

 

13

 

 

 

תעשייה (מסגרת)

 

 

י"פ 5525 התשס"ו

עמ' 3105

כל העובדים בתעשייה למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה  עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.  החל מיום 7/5/2006

         קרן פנסיה       או            ביטוח מנהלים

מעסיק  12%(פיצויים+תגמולים)   13.5% (פיצויים

                                           +תגמולים) ועוד

                                               עד 2.5% (אכ"ע)

עובד   5.5% (תגמולים)              5% (תגמולים)

 

 

 

שכר מבוטח- משולב לרבות תוספות מחלקתיות שכר עידוד עד 30% מהשכר,

תוספת משמרות אם היא משולמת מכח הסכם קיבוצי כללי . מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים:  5% (מעסיק) + 5% (עובד)

14

אולמות אירועים

י"פ 5793 התשס"ח עמ' 2724.

 

כל העובדים באולמות אירועים וגני שמחה – לרבות מטבח המשמש להכנת מזון- קייטרינג

קרן פנסיה:  מעסיק 12% עובד 5.5%           ביטוח מנהלים:+ 13.3% א.כ.ע. עד 2.5%

עובד 5% 

לאחר 12 חודש עבודה

ט.ל.ח

 

*הערות

1.      ביום 30.12.2007 פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק. הוראות הצו לא חלות על מעסיק ועובדים עליהם חלים הסכמים מיטיבים. בצו ההרחבה נקבע כי החל מ 1.1.2009 תחול חובת הביטוח הפנסיוני לאחר ששה חודשי עבודה. בחלק מההסכמים המיטבים נקבעה חובת ביטוח לאחר יותר מששה חודשי עבודה.

2.      בטבלה רוכזו עיקרי הוראות צווי ההרחבה ומראי המקום. אין באמור בטבלה זאת לעלות כדי ייעוץ משפטי. יש לבחון בקפידה הוראות הצווים כפי שפורסמו ברשומות וזאת טרם גיבוש מסקנות.

3.      טרם בחינת זכאות לפנסיה מכח צו הרחבה יש לבדוק הוראות הסכמים קיבוציים כלליים או מיוחדים שחלים על המעסיק כיוון שבחלק מהצווים לא הורחבה חובת הביטוח הפנסיוני או שהורחבה באופן חלקי, או שההסכם הקיבוצי הכללי לא הורחב.

4.      לקביעת אפיק הביטוח הפנסיוני שנקבע בצו הרחבה אין משמעות לאור סעיף 20 לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).

5.      יש לתת הדעת על המועד הראשון להפקדת דמי גמולים לקרן (תגמולים ופיצויים).

6.      החל מ 1/1/1995 בוטלה תוכנית יסוד בקרנות הפנסיה החדשות. בשיעורי תשלום של 11.5% מבוטח העובד בתוכנית מקיפה.

7.      בחלק מצווי ההרחבה נקבע כי ההוראות יחולו רק על סוג עובדים מסוים ("עובדי כפיים")

8.      הגדרת תעשייה בספר "הסיווג של ענפי הכלכלה"- הלמ"ס : "מפעלים העוסקים בהפיכת חומרים או רכיבים למוצרים חדשים בעזרת תהליכים מכנים או כימיים... כולל גם הרכבת חלקים של מוצרים..." ההגדרה אינה כוללת שירותים כגון שירותי מחשב ותוכנה

 
תודתנו למר יעקב זלוטניק ולעו"ד אלון זילברשץ שערכו ועדכנו הטבלה