דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← חוק ההסדרים לשנים 2009 – 2010

חוק ההסדרים לשנים 2009 – 2010


הפחתת שעורי המס על יחידים

להלן טבלה המציגה את שעור מס ההכנסה בהתאם למדרגות מס ההכנסה השולי בכל אחת מהמדרגות

 

סכום ההכנסה

המצב כיום

בשנת

2009

 

התיקון בחוק ההסדרים בשנת:

                                                                                                     

2010

2011 

2012   

2013

2014

2015

שנתי עד 55,080 ₪

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

חודשי עד 4,590 ₪

שנתי    55,081 עד 97,920

15%

14%

 

14%

14%

14%

14%

14%

חודשי  4,591   עד 8,160

שנתי    97,921 עד 147,000

23%

23%

23%

21%

20%

19%

18%

חודשי  8,161  עד  12,250

שנתי    147,001 עד 211,000

30%

30%

30%

29%

28%

27%

26%

חודשי  12,251   עד 17,583

שנתי    211,001 עד 454,680

34%

33%

33%

32%

31%

30%

29%

חודשי  17,584   עד 37,890

 

על כל שקל נוסף

 

46%

45%

45%

44%

43%

42%

41%