דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

ביום 23.7.2009, פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (2009 ו-2010), התשס"ט – 2009.

במסגרת החקיקה הנ"ל תוקנו בין היתר מספר חוקים בתחום דיני עבודה, מס הכנסה וביטוח לאומי.

תחילתם של חוקים אלו ביום 15.7.2009.

להלן מספר תיקוני חקיקה החשובים לנו לידיעה ולמטרת "בסט-אדוויס" ללקוחות בעיקר ללקוחות שהם בעלי שליטה בשל תיקון חוק הביטוח  הלאומי:-

1.תיקון חוק ההסכמים הקיבוציים
בהתאם לחוק המתוקן ינקטו עונשים פליליים כנגד מעביד המרע את תנאי עבדתו של עובד או המפטרו בשל חברות באירגון עובדים. ע"מ להגביר את האכיפה נקבע, כי עובד כנ"ל יהיה זכאי לפיצויים בסכום שלא יעלה על
50,000 ₪ ובמקרים חמורים מיוחדים בסכום שלא יעלה על 200,000 ₪.
פיצוי זה יתווסף לסעדים אזרחיים העומדים לרשות העובד. כמו כן, נקבע כי תקופת התיישנות בשל הפרת החוקים שבחוק הסכמים קיבוציים כלפי העובדים, תוארך לתקופה של 3 שנים מיום שנוצרה עילת התביעה (במקום 12 חודשים כפי שהיה עד כה).


2.תיקון חוק הביטוח הלאומי – העלאת דמי ביטוח למעסיקים והעלאת תקרת ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח 
בתיקון נקבע, כי החל מיום 1.8.2009 ועד ליום 31.3.2001 , שיעור דמי הביטוח הלאומי בשיעור מופחת בלבד (עד 60% מהשכר הממוצע במשק, קרי 4,757 ₪), הנגבה ממעסקים יעלה בשעור 0.4%.

כמו כן, נקבע בהוראת שעה, כי החל מיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010, התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תעלה מחמש פעמים השכר הממוצע במשק (38,415 ₪), לעשר פעמים השכר הממוצע במשק
(76,830 ₪).

פרשנות ומשמעויות
משמעות חקיקה זאת הינה כי תוספת המס בשל דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ביחס למצב שלפני התיקון שישלמו בסה"כ העובד והמעביד, נאמדת למי שהכנסתו מגיעה ל-76,830 ₪ בחודש בכ-6,500 ₪ ויתכן אף יותר בחודש.

בנסיבות אלו, נוצרה כדאיות לכל בעל שליטה שיש לחברה שלו מאזן מבוקר, המציג רווחים בגובה המאפשר למשוך דוידנד במקום שכר, בגין פרוסת השכר העולה על חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

אם נבדוק בצורה מושכלת עפ"י מדרגות מס הכנסה שולי ועפ"י תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות כיום, הן של החברה והן של העובד, נמצא כי כדאי למשוך דיווידנד (כמובן אם המאזן המבוקר של החברה מאפשר זאת) החל מ-12,251 ₪. כלומר, השכר יהיה 12,251 ₪ וכל היתר יבוא ממשיכת דיווידנד. מצב זה סטרילי ונכון, כשלא לוקחים בחשבון הטבות מס נוספות בשל הפרשות לתנאים סוציאליים לבעלי שליטה.

באגוז מצויה תוכנת בעלי שליטה המאפשרת להציג אופטימיצזיה מושכלת בסוגיה זאת ומציגה את הערך המכסימלי לבעל השליטה לסוף תקופה, תוך לקיחה בחשבון של כל הפרמטרים האפשריים.
לפיכך, טוב יעשה בעל שליטה אם ימשוך שכר להפרשות לתנאים סוציאליים עד 31,712 ₪ ואת יתר ההכנסה – (אם זה אפשרי, כלומר אם יש לחברה מאזן מבוקר שמציג רווח) – כדיווידנד.

רצ"ב טבלה מעודכנת לגבי כדאיות משיכת דיווינד בעקבות תיקון החקיקה.

3.הפחתת שעורי מס הכנסה
נקבע בחוק כי בין השנים 2009 ועד 2015 תחול הוראת שעה, לפיה תיהיה הפחתה הדרגתית של שיעור המס המיירבי החל על הכנסתו של יחיד, כך שבשנת 2016 יעמוד שעור המס המיירבי על 39%.

בהצלחה,

                     שלמה מחוזאי