דף הביתאודותינוצוות אגוזסוכניםגלריהאמנת שירותצור קשר
מאמרים ← עיקרי תיקון מס' 3

עיקרי תיקון מס' 3

 1.  שינוי בתנאי הזכאות למשיכת כספים מקופות גמל לתגמולים לעצמאים
    (תיקון לתקנה 38א' לתקנות מס כנסה  ערכי פדיון בגין כספים 

ערכי פדיון בגין כספים שיופקדו החל מ-01.01.2006 יהיו ניתנים למשיכה רק בהגיע המבוטח לגיל 60 ובתנאי שהפוליסה בתוקף 5 שנים לפחות.

כל ערך הפדיון שנצבר עד 31.12.05 ניתן למשיכה על פי הכללים הישנים (לאחר ותק של 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 60 ובתנאי שהפוליסה בתוקף 5 שנים.

2.  שינוי בתנאי הזכות להפקדת כספים בקופות גמל לתגמולים לעצמאים (תיקון תקנה 19א' לתקנות מס הכנסה).

החל מ-01.01.06, מבוטחים בקופת גמל שנולדו בשנת 1961 ואילך, יוכלו להמשיך להפקיד כספים בפוליסות תגמולים לעצמאים במעמד "עמית מוטב" אם יפקידו תחילה, ברובד ראשוני לאפיק קיצבתי (קרן פנסיה או תכנית קצבה בחברת ביטוח): דוגמאות להפקדות "עמית מוטב": שכיר שמפריש על חלק השכר שאינו זכאי להטבות סוציאליות, עצמאי על הכנסותיו מעסק או משלח יד.

לא חל על הפקדות לקופ"ג לתגמולים ע"י עובד ומעביד.
·  המבוטח נהנה מפנסיה תקציבית, אזי לענין תיקון 3 המבוטח עומד באופן מלא בהוראות תקנה 19 א' ללא קשר לגובה משכורתו, המבוטחת בפנסיה תקציבית.
·  הפקדה בגין המבוטח בפוליסת קצבה או בקרן פנסיה הן כעצמאי והן כשכיר, פרמיה חודשית בגובה 16% מהשכר הממוצע

במשק. בהוראת המעבר נקבע כי הרובד הראשון הקצבתי יגדל באופן הדרגתי מ-85% מגובה השכר הממוצע במשק בשנת 2006 ועד למלוא השכר הממוצע במשק בשנת 2009 (85% - 2006, 90% -2007, 95% - 2008 ו100% - 2009). פרמיה חודשית מינימלית המהווה רובד ראשוני קצבתי לשנת 2006 נכון למועד האיגרת – 971 ₪.

·  לשכירים ילקחו בחשבון לצורך הבחינה האם שולמו כספים ברובד הראשוני לקיצבה לענין סעיף 47 (ב'2), הפרשות המעביד לפיצויים ותגמולים בפוליסת קיצבה וכן הפרשות העובד בקיצבה לסעיף 45 מנגד להפרשות המעביד.